Zespół Szkół Nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 39 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół Nr 39 funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2004/256/2572 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222).

Oprócz w/w aktów prawnych w Zespole Szkół obowiązują także:

1.  Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez:

a)  nadrzędne organy władzy i administracji państwowej,

b)  władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę,

2.  Regulaminy wewnętrzne Szkoły.

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut Zespołu Szkół Nr 39, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:

1.   Finansowanie Zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół Nr 39 jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz wydzielonego rachunku dochodów.

2.   Działalność edukacyjna - jest oparta o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

3.   Wynagradzania pracowników:

a)   nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałę nr XXXIX/1036/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę.

b)   pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008/223/1458, 2010/229/1494, 2009/157/1241, 2011/134/777, 201/1183) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009/50/398, 220/1721, 2011/144/858, 2012/190)

 
 
Wprowadził BZMW/jwidawska 15-10-2009
Aktualizujący bzmw/jwidawska 08-11-2012
Zatwierdzający bzmw/abernaciak 08-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2012
Liczba odwiedzin: 2422
Rejestr zmian